Nyheder

Aarhus Kommune - Planstrategi 2023


Skæring Fællesråd har indgivet høringssvar til Aarhus Kommunes planstrategi 2023. Høringssvaret lægger vægt på de interesser der generelt ligger Skærings borgere på sinde, samt de emner der er kommet op ved seneste høringer.

Der er lagt vægt på udvikling af områdets natur og vejsystem.

---

Vi er meget tilfredse med den opbakningen fra borgerne i Skæring - det er medvirkende til at vi bliver hørt i kommunen.


Referat fra mødet: se trafikudvalget

Møde med Mobilitet

28. august 2023

Input og kommentarer til Fællesrådets mail

DAGSORDEN


Gennemgang af ønsker fra prioriterede liste 2022 – status (Aarhus Kommune)


Høj prioritering:

Bro/Tunnel under Grenåvej – gennemgang af screening

Hastighedsdæmpning Skæring Hedevej - Forsøgsordning

Hastighedsdæmpning Strandvangsvej

Egå Møllevej breddeudvidelse

Sikring af krydsningshelle, Skæring Hedevej


Mellem prioritering:

Egå Møllevej sti


Skæring Strand status (Aarhus Kommune)

Piratstien

Busvej

Strandvangsvej

Skæring Hedevej

Finansiering

Skæring Nord vejtilslutninger/stitilslutninger (Aarhus Kommune)

Nye ønsker til den prioriterede liste (Fællesråd)

Præsentation og dialog vedr. screening af stisystemet i Skæring (Aarhus Kommune og Fællesrådet)


 Boligområde ved Egå Møllevej 48-50.

Lokalplanforslag forventes fremlagt ultimo 2023 - primo 2024


”Forslag til Lokalplan nr. 1190 – Boligområde ved Skæring Parkvej i Skæring”.

Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til
boligformål i form af tæt-lav bebyggelse i 2 etager. Bebyggelsen må opføres i 2 etager med en højde på maksimalt 8,5 meter. Dette sikrer, at bebyggelsen indpasses naturligt i området, da størstedelen af den omkringliggende bebyggelse er i maksimalt to etager.

Fællesrådet har ikke indgivet høringssvar.

Tjek lokalplanen på Kommunens oversigt: 

Høringer | Høringsportalen - Aarhus kommune. Da høringsfristen på 1190 er overskredet skal man søge på "afsluttede"

Udvidelse af Århus Havn

Høringssvar indgivet februar-22

Vi har fremsat ønske om aktindsigt mhp.  implikationerne af udvidelsen ift. kysterosion og havliv ved Skæring Strand.

Skæring Strand er iflg. Århus Kommunens egne redegørelser et af de områder med absolut størst kysterosion og det er derfor ekstremt vigtigt at dette ikke øges. Samtidig er Skæring Strand også et attraktivt fiskeområde og er bl.a. inkluderet i statens Fishingindenmark.info hjemmeside og app. 

Hvis havneudvidelsen forventes at øge kysterosionen ønsker vi ydermere at få indstigt i hvilken form for kystsikring man vil bruge for at modvirke denne effekt, da det må forventes at projektet betaler for dette. Ydermere ønsker vi også  agtindstigt i, hvordan man sikrer at fiskebestandene og det øvrige dyreliv i dette havområde beskyttes.

Hvis projektet gennemføres vil vi på det kraftigeste understrege at kyst og hav skal beskyttes, da det er et af områdets absolut største aktiver.