Vores fællesråd er for alle beboere, foreninger, institutioner, organisationer, virksomheder m.fl., der har adresse i Skæring og som er interesseret i det nye fællesråd for Skæring.


Et fællesråd fungerer som talerør for områdets beboere over for kommunen. Samtidig bidrager fællesrådet til, at informationer og debatoplæg fra kommunen når helt ud til borgerne.


Der findes i dag 34 fællesråd, som typisk er paraplyorganisationer for de forskellige foreninger i deres lokalområde.


Dialogen mellem lokalsamfundene og Aarhus Kommune spiller en vigtig rolle for udviklingen af demokratiet og kulturen i kommunen. Det skyldes ikke mindst, at mange af de spørgsmål og opgaver, som har betydning for lokalområderne enten afgøres i byrådet eller varetages af kommunen. Derfor er det vigtigt, at der er en god dialog mellem lokalområderne og kommunen. Og her spiller de lokalt baserede fællesråd en central rolle.

Bestyrelse og vedtægter for Skæring Fællesråd

Kontakt Fællesrådet på: skaeringfaellesraad@gmail.com