Skæring Fællesråd

Arbejdsgrupper


“Vi ønsker at være aktive i vores nærområde og være talefør til Århus Kommune. Vi tager fat i, hvad der rører sig. Vores arbejdsgrupper er vores vej til at komme endnu tættere på, hvad der lige netop optager dig - kontakt os, hvis du vil deltage eller har et emne, du synes vi skal høre om”Velkommen til dialog

Skæring Fællesråd's 

Bestyrelse

Kommunikationsudvalg


Kommunikation er vejen frem til forståelse.


Skæring Fællesråd bygger på mulighederne i at forstå hinanden og værne om vores ideer og vores område. Vi ønsker at være i dialog om alt det der berør Skæring, og hvor beboere, institutioner, virksomheder, foreninger kan henvende sig til os for dialog. Vi er områdets talerør til Aarhus kommune.


Kontakt os, hvis du har en sag, du mener Skæring Fællesråd skal være en del af.

Vi ser frem til gode samarbejder.