Trafikudvalg


Skæring Fællesråds trafikudvalg arbejder med de overordnede forhold og holdninger til trafik og infrastruktur i hele Skæring.


Udvalget har focus på sikker færdsel for alle former for trafik, og medvirker sammen med Aarhus Kommunes mobilitetsudvalg til at fremme helhedsløsninger. Specifikt arbejder trafikudvalget for en passage over eller under Grenaavej ved det store Skæringkryds.